Pielęgniarki podpisały aneksy do umów

kowalska

Pielęgniarki i położne ze szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach otrzymają podwyżki. Dyrekcja podpisała aneksy do umów na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, które gwarantują im wzrost wynagrodzeń.

– Żeby podnieść jakość świadczonych usług, na bieżąco uzupełniane są braki, jeśli chodzi o kadrę lekarzy specjalistów – dodaje dyrektor placówki Dorota Kowalska.

Lecznica przyjmuje także do pracy pielęgniarki oraz opiekunów medycznych, którzy wspomagają działalność oddziałów podnosząc tym samym jakość opieki w  placówce.