PGR-y do rewitalizacji

Gmina Pietrowice Wielkie ubiega się o środki na rewitalizację terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Złożyliśmy dwa wnioski w ramach tego zadania – mówi wójt Andrzej Wawrzynek.

Gmina nadal czeka na decyzję ministerstwa o przyznaniu środków – postępowanie zostało przedłużone i na razie nie wiadomo kiedy pieniądze wpłyną na gminne konta.