PCPR Wodzisław Śl.: Jeszcze większe wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. rozszerza wsparcie specjalistyczne w formie rozmów telefonicznych, a także Skype.

Poza już istniejącymi dyżurami psychologa (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 11:00) dedykowanymi osobom w kwarantannie, uruchomiony został codzienny (od poniedziałku do piątku w godzinach) dodatkowy dyżur. Wsparcie czy poradę psychologiczną od dziś można uzyskać również od 11:00-15:00, tel.: 32 455 14 30 wew. 37 lub 32 454 71 06 wew.37. Uruchomiony został również komunikator Skype pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
Uruchomiono ponadto zdalne dyżury pracowników socjalnych. Udzielają oni porad i pomocy oraz przyjmują interwencje w dni robocze od 8:00 do 14:00 pod nr PCPR: 32 455 14 30 , 32 454 71 06
Poza godzinami pracy zgłoszenia potrzeby uzyskania wsparcia, a także pytania i interwencje można kierować na email: pcpr_wodz@poczta.onet.pl.
Przypominamy ponadto, że od 11:00 do 13:00 osoby objęte kwarantanną mogą uzyskać pomoc psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. tel. 32 456 15 59.