Paweł Newerla z nagrodą Starosty. Szczypiński i Mitręga kończą film o prawniku i pisarzu

nowiny.pl

Paweł Newerla – z wykształcenia prawnik, autor wielu publikacji o historii Raciborza i jego okolic – został odznaczony został na sesji Rady Powiatu Raciborskiego tytułem i medalem ‘Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. O tej niezwykłej postaci powstał również film, którego przygotowaniem zajęli się Adrian Szczypiński i Wojciech Mitręga:

– mówił Adrian Szczypiński. Sam bohater filmu, Paweł Newerla, obchodził kilka dni temu swoje 85 urodziny oraz 60 rocznicę ślubu – z tej okazji odebrał też gratulacje i życzenia zarówno od władz powiatu, jak i miasta. Autorom filmu bardzo zależało, żeby ta produkcja doszła do skutku:

Paweł Newerla ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Był radcą prawnym oraz dyrektorem oddziałów Narodowego Banku Polskiego. Jest autorem wielu szkiców i książek na temat historii ziemi raciborskiej. Premiera filmu planowana jest na jesień tego roku. Krótką zapowiedź można zobaczyć tutaj.

W przygotowanej przez Starostwo laudacji, odczytanej podczas przyznawania nagrody pisarzowi, czytamy:

Pan Paweł Newerla jest z wykształcenia prawnikiem, którego wielką pasją jest badanie historii ziemi raciborskiej. Wyrazem zainteresowań Pana Pawła Newerli są liczne publikacje poświęcone głównie ziemi raciborskiej. Jest autorem książek pt.: „Opowieści o dawnym Raciborzu” oraz „Dzieje Raciborza i jego dzielnic”. Ponadto jest autorem i współautorem wielu pozycji wydawniczych, artykułów, również w języku niemieckim. Spod jego ręki wyszło ponad 100 artykułów poświęconych historii, gospodarce oraz ludziom.

Pan Paweł Newerla opracował także kilka wydawnictw okolicznościowych: „725 lat parafii Pietrowice Wielkie”, „Rozwój poczty od 1922 r. na ziemi raciborskiej i rybnicko-wodzisławskiej”, „Kościół św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”, „Sąd Rejonowy w Raciborzu 1826-2006”, „Raciborski przewodnik genealogiczny – Historia Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu”, „Pawłów – Pawlau”.

Jest także twórcą tekstów do wydawnictw albumowych, m.in. „Racibórz czarną kreską” – Wiesława Grąziowskiego, „Racibórz w fotografii Bolesława Stachowa”, „Racibórz wczoraj i dziś”, „Ziemia Raciborska w fotografii Bolesława Stachowa”, „Dawne Rudy”, „Poeta Ziemi Naszej”, „Powiat raciborski wczoraj i dziś”, „Architektura sakralna Raciborza”, „Racibórz – cztery pory roku”, „Joseph von Eichendorff na karcie pocztowej”.

Jako współautor brał udział w pracach nad takimi publikacjami jak: „Zarys historii Krzanowic”, „Dzieje Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu”, „Szkoła na Ostrogu”, „Zamki i pałace dorzecza górnej Odry”, „Raciborzanie tysiąclecia. Słownik biograficzny” oraz „Mieszkańcy ziemi raciborskiej dla Polski i Europy”.

W ramach współpracy z samorządem powiatu raciborskiego Pan Paweł Newerla przeprowadził wywiady z polskimi uczestnikami projektu pn. „Spotkania” w 2011 r. Był to album z okazji jubileuszu 10-lecia partnerstwa z powiatem Maerkicher Kreis opisujący życie mieszkańców powiatu raciborskiego i Maerkicher Kreis wraz z dokumentacją fotograficzną. Przygotował też tłumaczenie publikacji na język niemiecki. Uczestniczył również w realizacji projektów pt. „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ramach tych wydarzeń odbywały się cykliczne prelekcje i wykłady na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a także w 2014 r. została wydana publikacja książkowa pt. „Ziemia raciborska. Postacie. Zjawiska historyczne. Gospodarka”.

Pan Paweł Newerla zawsze służy dobrą radą, jest otwarty na propozycje, bardzo chętny do dzielenia się swoim doświadczeniem i wielką wiedzą historyczną. Chętnie angażuje się w wydarzenia organizowane przez powiat, np. otwarcie Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W uhonorowaniu jego zasług dla społeczności powiatu raciborskiego w 2009 r. otrzymał Nagrodę Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2008” w kategorii twórczość literacka.