Parzenie kawy to nie współpraca. ZUS rozwiewa wątpliwości

zus_rybnikk

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonuje pojęcie osoby współpracującej. Dziś sprawdziliśmy, jaką właściwą definicję ma wspomniana osoba współpracująca i jakie czynności można podpisać pod jej pracę? Jedno jest pewne – nie każda pomoc osobie prowadzącej działalność gospodarczą podpada pod współpracę.

– wyjaśniła rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku – Beata Kopczyńska. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne jak i dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności.

W przypadku podejrzeń nierespektowania ustawy inspektorzy zakładu mogą przystąpić do kontroli, w celu dokonania ustaleń w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego. Kontrolujący zbadają wówczas księgi, dokumenty, przesłuchają świadków, a nawet sięgną po nagrania z monitoringu, na których widać w jakim zakresie pomoc ma miejsce.