Park Kulturowy w Raciborzu. Trwają rozmowy

Racibórz ma szansę być piątym na śląsku, a 36-tym w całej Polsce miastem, które wprowadzi park kulturowy – jest to szczególna forma ochrony stworzona z myślą o ochronie „przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. Ruszyły właśnie rozmowy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na temat utworzenia takiego parku w mieście.

Na obszarze parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.