Pamiętaj o aktualnym adresie na chorobowym – przypomina ZUS

Jesteś chory? Planujesz wizytę u lekarza? Pamiętaj, by podać lekarzowi adres, pod którym będziesz przebywał w czasie chorobowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu na zwolnieniu lekarskim, to w ciągu 3 dni poinformuj o tym pracodawcę i ZUS.

Twoje dane adresowe w systemie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA), mogą być nieaktualne. Bywa, że adres zameldowania czy zamieszkania nie ma nic wspólnego z tym, pod którym stale przebywasz.

W trakcie chorobowego możesz potrzebować opieki i zainteresowania innych.
Być może na czas niedyspozycji część codziennych sprawunków powierzysz najbliższym członkom rodziny albo wręcz zdecydujesz się zmienić miejsce pobytu.

– Przy wystawianiu e-zwolnienia w gabinecie lekarskim, powinniśmy podać lekarzowi aktualny adres. Ten pod którym będziemy przebywać podczas choroby. To właśnie adres pobytu, a niekoniecznie adres zamieszkania czy zameldowania powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Jeśli zmienisz miejsce pobytu już po wizycie u lekarza i po wystawieniu e-zwolnienia, powinieneś powiadomić o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Masz na to trzy dni.

Dlaczego to tak ważne? Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego umożliwi przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. To istotne, bo nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Warto więc zadbać o wskazanie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim, by uniknąć nieporozumień
i ewentualnych konsekwencji finansowych.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego