Paczki dla krzanowickich potrzebujących

 

110 mieszkańców gminy Krzanowice otrzymało specjalne świąteczne paczki przygotowane przez gminę i tamtejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Z powodu pandemii koronawirusa niemożliwe okazało się zorganizowane corocznej Wigilijki organizowanej przez Stację Caritas. Paczki trafiły do osób samotnych, chorych i dotkniętych niepełnosprawnością.