Owsiszcze – Klub Seniora już działa

Korzystały z budynku dzieci, teraz będą seniorzy. W pomieszczeniach dawnej szkoły w Owsiszczach otwarto Klub Seniora. Inwestycja oczekiwana, bo w trzech kołach nestorów gminy Krzyżanowice, skupionych jest blisko 300 osób. Dzięki wsparciu rządowego programu ‘Senior+’ udało się wyremontować dwa pomieszczenia. Jedno to salka zebrań i ćwiczeń, drugie ze sporym aneksem kuchennym. Tutaj też odbywać się będą m.in. zajęcia komputerowe, bo w ramach programu zakupiono także laptopy. Jak mówi wójt Krzyżanowic, Grzegorz Utracki – jestem pewien, że sami seniorzy będą wymyślali formuły spędzania tutaj wolnego czasu.

Seniorom z gminy Krzyżanowice nie można zarzucić stagnacji. Jak sami przyznają, organizują wiele wydarzeń, sami też często wyjeżdżają na bliższe i dalsze wycieczki. Tutaj będzie miejsce spotkań, bo w grupie zawsze jest weselej – przyznają.

Na inwestycję w Owiszczach gminie udało się pozyskać niespełna 150 tysięcy złotych.