Owocne partnerstwo szkół

ur1

Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu stał się partnerem Uniwersytetu Opolskiego. Porozumienie o współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym podpisano kilka miesięcy temu. Dotyczy ono kształcenia oraz objęcia patronatem przez Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Chemicznego klas o profilu chemicznym. Współpraca jest szeroka i obejmuje m.in. prowadzenie wykładów w siedzibie szkoły oraz zajęć laboratoryjnych dla uczniów.