Otrzymujesz emeryturę, uważaj na oszustów

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. Pseudo usługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. – Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być zbliżający się termin wypłaty czternastych emerytur – informuje Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Pracownicy ZUS – oprócz uzasadnionych przypadków – nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców  w domach i nie proponują płatnych usług.

W tym roku tzw. czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego będą mieli emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze przelewy
i przekazy. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie „na rękę” 1217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia,
a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie “złotówka za złotówkę”. Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł brutto.