Oświadczenie RAFAKO w sprawie ograniczeń Bloku Jaworzno

W związku z przekazywanymi przez TAURON POLSKA ENERGIA S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (dalej NJGT) informacjami prasowymi dotyczącymi ograniczeń pracy Bloku związanymi z prowadzeniem prac w zakresie Okresu Przejściowego, „których pozytywne zakończenie jest kluczowe dla przyszłej pracy jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością” oraz rzekomo prowadzonymi w dniu awarii „testami i strojeniami układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła, który zaprojektowało i dostarczyło na potrzeby jaworznickiego bloku. Do momentu zakończenia prac, nie można mówić o w pełni efektywnym wykorzystywaniu strojonych instalacji”.

Zarząd RAFAKO S.A. oraz wykonawca E003B7 sp. z o.o. stwierdza:

  • aktualny stan zoptymalizowania układów automatycznej regulacji Bloku 910MW pozwala na pewną i bezpieczną pracę Bloku z pełnym obciążeniem nominalnym tj. 910MW. Potwierdzeniem tego faktu jest praca Bloku z mocą 910MW w okresie od uruchomienia w kwietniu 2022 do odstawienia w dniu 22 lipca 2022,
  • na dzień nieuzasadnionej odmowy wejścia na teren Bloku dla pracowników Wykonawcy nie występowały żadne ograniczenia technologiczne dla pracy Bloku z mocą nominalną 910MW
  • do dnia postoju awaryjnego tj. 06 sierpnia 2022 Wykonawca nie otrzymał od NJGT zgłoszenia wady w postaci niemożliwości osiągania mocy nominalnej przez Blok 910MW,
  • układ czyszczenia powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła na dzień awarii tj. 06.sierpnia 2022 oraz na dzień uruchomienia Bloku na dzień 02.września 2022 pozostawał sprawny. Na dowód czego Wykonawca posiada trójstronnie

(NJGT, E003B7, dostawca układów czyszczenia) podpisane protokoły z przeprowadzonych prób potwierdzających prawidłowość pracy tych układów.

  • do dnia złożenia niniejszego oświadczenia NJGT nie wystąpiło do Wykonawcy ze zgłoszeniem wady dotyczącej pracy układów czyszczenia komory paleniskowej kotła, co potwierdza, że układ jest w pełni sprawny,
  • układy czyszczenia armatek i zdmuchiwaczy nie wpływają na powstawanie spieków oraz nie mają wpływu na ich wielkość (co jest zależne tylko od typu i jakości węgla), a jedynie pomagają usunąć je z powierzchni ogrzewalnych zgodnie z założeniami projektowymi,

Wykonawca stwierdza, że jedyną przyczyna zaniżania mocy Bloku jest brak węgla lub jego zła jakość, która uniemożliwia bezpieczną i ciągłą eksploatację bloku z mocą nominalną.