Oświadczenie Mirosława Lenka dotyczące stanowiska Prawa i Sprawiedliwości

miroslaw_lenk_3

Publikujemy pełną treść nadesłanego oświadczenia Mirosława Lenka.

Z zadowoleniem przyjąłem do wiadomości, że powiatowe struktury Prawa i Sprawiedliwości w Raciborzu podobnie jak i ja mają ogromne wątpliwości co do osoby pani Anny Ronin, prowadzenia przez Nią kampanii wyborczej oraz zawartości Jej programu dla Raciborza.

Brak poparcia PiS dla Anny Ronin i KWW Mniejszości Niemieckiej, oznacza również brak akceptacji dla rządzenia Miastem przez duet Ronin-Wacławczyk.

Rozumiem, że ocena mojej osoby przez PiS wynika z faktu poparcia przez to ugrupowanie innego kandydata (Dawida Wacławczyka) na stanowisko prezydenta miasta, w I turze tych wyborów.

Nie podzielam zarzutów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących braku współpracy z opozycją w radzie miasta. Dowodem na to jest szereg działań i projektów zrealizowanych wspólnie dla naszego miasta.

Oświadczam, że w przyszłej kadencji zrobię wszystko, aby mogły ze sobą współdziałać wszystkie ugrupowania, mające na celu dalszy konsekwentny rozwój miasta.

Samorząd to nie polityka, a wspólne działanie na rzecz mieszkańców!