Ostrożnie z fajerwerkami. Strażacy przypominają o zasadach bezpieczeństwa

źródło: komenda główna PSP

Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – przypominają strażacy. Gaśniczy z regionu każdego roku notują interwencje związane ze zbyt małą ostrożnością i niewłaściwym odpalaniem petard. Żeby fajerwerki stały się bezpieczną atrakcją, pamiętać trzeba o kilku zasadach.

Mateusz Wyrba ze straży pożarnej w Raciborzu radzi, aby przed użyciem zerknąć na instrukcję. Złym pomysłem jest odpalanie fajerwerków w pomieszczeniach lub w pobliżu drzew oraz w miejscach narażonych na pożar.

Strażacy radzą:
– nie kupuj petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi,
– nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby,
– nie wolno odpalać fajerwerków i innych wyrobów pirotechnicznych bez nadzoru osoby dorosłej; zawsze należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu.

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania:
– pokazy powinny być organizowane zasadniczo na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów, z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń, nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności,
– lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
– w czasie pokazów należy wykluczyć używanie materiałów pirotechnicznych z grupy petard.