Ostatni moment na złożenie wniosku

Sierpień to ostatni miesiąc, w którym możesz złożyć wniosek o wypłatę dodatku solidarnościowego. Na Opolszczyźnie dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 4,2 tys. osób. Opolski ZUS przekazał na rachunki bankowe wnioskujących 5,6 mln zł. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym
w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłaca się składkę emerytalną i rentową,
a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Opolski ZUS ma tydzień, by wypłacić dodatek solidarnościowy, oczywiście jeśli wniosek jest poprawnie sporządzony. Wypłata dodatku solidarnościowego trafia na konta bankowe mieszkańców regionu każdego roboczego dnia.