Ósmy dzień strajku nauczycieli. W Raciborzu wciąż panuje ogromna determinacja

Determinacja nauczycieli z raciborskich placówek nie maleje. Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu prowadzi spór zbiorowy z 35 placówkami objętymi działaniem oddziału. Mówi Teresa Ćwik, prezes Oddziału ZNP w Raciborzu:

Jak podkreśla Teresa Ćwik, nauczyciele walczą o swoją godność, a ich determinacja wzrasta wraz z ostatnimi wydarzeniami:

Nauczyciele w całej Polsce w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, również przychodzą na teren placówek. Przypomnijmy, że strajk nauczycieli jest bezterminowy.