OPS w Tworkowie zaktywizuje bezrobotnych

OPS

W tworkowskim Ośrodku Pomocy Społecznej w przyszłym roku ruszy dwuletni projekt pn. „Drugiemu człowiekowi”. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. – Program przewiduje zastosowanie różnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej – wyjaśnia Izabela Szuła z OPS-u.

– W ciągu dwóch lat zamierzamy przeszkolić 40 osób – dodaje Szuła.

Projekt realizowany będzie wspólnie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Na aktywizację osób przeznaczono ponad 290 tysięcy złotych. 15 procent to wkład gminy, reszta pochodzi z UE.