OPS aktywizuje swoich podopiecznych

ops

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworkowie realizuje projekt „Drugiemu Człowiekowi”. Jego celem jest zaktywizowanie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych, którzy są pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. – Dla uczestników projektu przygotowano m.in. kursy zawodowe i spotkania z psychologiem – wyjaśnia pracownik socjalny Izabela Szuła.

Założeniem projektu jest zaktywizowanie ciągu dwóch lat 40 osób.