Opozycja chce ustąpienia przewodniczącego rady miasta

Radni z klubu Razem dla Raciborza oraz Klub Radnych Niezależnych Michała Fity, chcą odwołać przewodniczącego rady miasta Leona Fiołkę. Projekt uchwały w tej sprawie został złożony do biura Rady Miasta. Podpisali się pod nim wszyscy radni oprócz Stanisława Borowika, Mirosława Lenka oraz Dawida Łomnickiego. Pod wnioskiem opozycji podpisało się w sumie 11 radnych. Aby doszło do odwołania Leona Fiołki, sesja rady miasta musi odbyć się w trybie stacjonarnym. Na koniec sesji przeprowadzono w tej sprawie głosowanie – 14 rajców było “za”. Jeśli na styczniowej sesji (27.01) dojdzie do głosowania, prawdopodobnie przewodniczący zostanie odwołany.