Opowieść o Janie Pawle II w raciborskiej Strzesze

nowicki

W raciborskiej “Strzesze” aktor Jan Nowicki opowiedział o Janie Pawle II. I była to opowieść po prostu o człowieku. Spektakl zaprezentowano dokładnie w 37. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Projekt został przez Nowickiego opracowany i wyreżyserowany. Pokazał on Jana Pawła II tak zupełnie zwyczajnie, jak człowieka ze swoimi troskami, ze swoimi tęsknotami i stratami.

Poezji Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, czy Czesława Miłosza towarzyszyła oryginalna muzyka Cezarego Chmiela, Marka Stryszowskiego i Jacka Kaczmarskiego. Artysta podkreśla, że planów nigdy nie miał i nie ma, ale myśli o kolejnym projekcie, o póki co roboczym tytule „Droga do Światła” – droga Jezusa połączona z życiem człowieka.