Opolszczyzna ma nowego wicemarszałka

Zuzanna Donat Kasiura z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim objęła  stanowisko wicemarszałka Opolszczyzny. Pierwotnie stanowisko to, po rezygnacji Romana Kolka, miał zająć Rafał Bartek, przewodniczący sejmiku i szef TSKN. Jednak ze względu na pełnione stanowiska w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Fundacji Rozwoju Śląska nie może łączyć tych funkcji. – Zuzanna Donat Kasiura, to osoba, która dla mnie dała się poznać, jako osoba bardzo zaangażowana i odpowiedzialna, potrafiąca słuchać ludzi – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Departament zdrowia i polityki społecznej, edukacja, rynek pracy, profilaktyka związana z uzależnieniami oraz wielokulturowość to działy, za które odpowiedzialna będzie Zuzanna Donat Kasiura.

Za przyjęciem kandydatury Zuzanny Donath-Kasiury głosowało 20 radnych, 4 osoby były przeciwne temu wyborowi, nikt się od głosu nie wstrzymał.