Opolskie powiaty zagrożone ASF

Powiatowy lekarz weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu apeluje do hodowców trzody chlewnej o rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa biologicznego i wysokiego reżimu sanitarnego. Wszystko z powodu wykrycia ognisk afrykańskiego pomoru świń w województwach łódzkim i wielkopolskim.

Zagrożenie dotyczy przede wszystkim powiatów namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego.

Umieszczenie danego regionu w obszarach: zapowietrzonym, zagrożonym lub w strefach objętych ograniczeniami handlowymi wiąże się z ogromnymi problemami w prowadzeniu działalności, w szczególności przez wprowadzone zakazy przemieszczania świń i kłopoty ze zbytem. Zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach położonych najbliżej czynnych ognisk choroby mogą zostać poddane prewencyjnemu wybiciu.

Jest to ostatni moment dla hodowców świń powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na dostosowanie do obowiązujących zasad bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu MRiRW.

Gospodarstwa, w których podczas kontroli ujawnione zostaną uchybienia w tym zakresie, będą obejmowane nakazem likwidacji stada z jednoczesnym zakazem prowadzenia dalszej hodowli.

W przypadku wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie niespełniającym obowiązków określonych w ww. rozporządzeniu hodowcy nie przysługuje odszkodowanie za zlikwidowane zwierzęta.

Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa epizootycznego ma świadomość hodowców jakimi drogami wirus ASF może wniknąć do gospodarstwa, a może to nastąpić:

  • poprzez wprowadzenie wirusa z zakażonymi świniami, pochodzącymi z niepewnego nielegalnego źródła, często zakupionymi po „okazyjnej cenie”,
  • skarmianie świń zlewkami,
  • przeniesienie wirusa do gospodarstwa w sposób mechaniczny przez człowieka na odzieży i obuwiu, które używane było poza chlewnią, szczególnie, jeżeli były to tereny, na które podchodzą dziki lub tereny leśne, lub inne gospodarstwa utrzymujące świnie; w ten sam sposób wirus może się dostać do gospodarstwa na kołach pojazdów,
  • wirusa w sposób bezpośredni lub pośredni mogą zawlec do chlewni, magazynu z paszami lub ściółką dla świń szkodniki oraz inne zwierzęta, w tym zwierzęta domowe, wnosząc go do gospodarstwa na swoim ciele.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, w związku z zaistniałą sytuacją,

apeluje o rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa biologicznego i wysokiego reżimu sanitarnego w gospodarstwach.