Opolskie OSP z ekologicznym dofinansowaniem

Ochotnicze Straże Pożarne z powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego i głubczyckiego otrzymają wsparcie finansowe ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pieniądze trafią do 174 jednostek OSP – będzie to w sumie prawie 3,5 miliona złotych.

Pozwoli to doposażyć jednostki między innymi w mundury, kaski, oświetlenie czy specjalistyczne pompy.