Oleski park miejski już otwarty po rewitalizacji

Otwarty jest już duży park miejski w Oleśnie po rewitalizacji. Po przebudowie to miejsce pełnić będzie rolę Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej.

Ma być jeszcze bardziej zielono, bowiem posadzono ponad 60 nowych drzew, 1100 nowych krzewów i 4,5 tysiąca bylin. Ze ścieżek ściągnięto asfalt, który zastąpiła nawierzchnia mineralna. Na drzewach pojawiły się budki lęgowe dla ptaków, a między alejkami postawiono hotele dla owadów. Zainstalowano tablice edukacyjne, a jeśli epidemia pozwoli, już na wiosnę lekcje biologii będą tu mieli uczniowie szkół podstawowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1,7 miliona złotych, a gmina Olesno otrzymała na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie ponad 1,2 miliona złotych. Partnerem projektu było Nadleśnictwo Olesno.