Ogromne zainteresowanie dotacjami na wymianę starych kotłów

Rybniczanie ruszyli po dotacje na wymianę starych źródeł ciepła. Z danych Urzędu Miasta w Rybniku wynika, że tylko w styczniu tego roku do magistratu wpłynęło 346 wniosków o dotacje. Wartość inwestycji w ramach zgłoszonego zapotrzebowania szacowana jest na prawie 4 miliony złotych.

Miasto, na zadania związane w wymiana starych źródeł ogrzewania na nowe ekologiczne, zaplanowało w tegorocznym budżecie kwotę pięciu milionów złotych. Prostym rachunkiem można wyliczyć, że do rozdysponowania urzędowi pozostanie jeszcze milion złotych. Kwota ta szybko się wyczerpuje – na realizację złożonych do tej pory 346 wniosków potrzeba 3 930 000 złotych – podaje magistrat.

Złożone przez rybniczan wnioski dotyczą nie tylko wymiany starych, kopcących pieców. Najwięcej wniosków dotyczy instalacji kotłów gazowych oraz pomp ciepła. Powodzeniem cieszą się również inwestycje łączone, obejmujące wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku – precyzuje urząd.

Magistrat zachęca mieszkańców do dalszego aplikowania o środki. Zgodnie z regulaminem – nabór zostanie zakończony z chwilą wyczerpania zaplanowanych na te zadania finansów.