Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej również w Raciborzu

turniej

Najpierw eliminacje gminne, potem test na szczeblu powiatowym. Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej także w Raciborzu i tutejszej jednostce PSP. Przed południem (14.04) laureaci pierwszego etapu chwycili za długopisy i pióra i przystąpili do wypełniania testu. Ten wyłonił najlepszych, którzy reprezentować będą 26 kwietnia nasz powiat w Siewierzu.

 

Czego dotyczyły pytania? Wszystkiego, co wiąże się z ochroną przeciwpożarową – mówił nam przed otwarciem konkursu dowódca JRG w Raciborzu Stefan Kaptur. Pytania dostosowane do poziomu wiekowego uczniów.

Turniej organizowany jest w całym kraju i w różnych kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Z powiatu raciborskiego do turnieju przystąpili przedstawiciele 4 gmin: Raciborza, Pietrowic Wielkich, Krzyżanowic i Kuźni Raciborskiej. Każda gmina miała dwóch reprezentantów w dwóch kategoriach.

W finale powiatowym udział wzięło 14 uczestników. Wiedza sprawdzona została poprzez wypełnienie testu.