Odszkodowania po nawałnicach dla mieszkańców gminy Krzanowice

Mieszkańcy gminy Krzanowice, którzy mocno ucierpieli w wyniku ubiegłotygodniowych nawałnic, mogą ubiegać się o zasiłek celowy z rezerwy budżetu państwa – przysługuje on w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych. Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

Każdy kto z powodów podtopień w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) poniósł straty i znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ( w której nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane własne środki finansowe i zasoby) może ubiegać się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w tym zakresie. Osoby poszkodowane,  wymagające ww. pomocy mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 5 osobiście, telefonicznie: 32 410 09 39, lub pod adresem e-mail: info@gopskrzanowice.pl

Szczegółowe informacje w sprawie zasad przyznawania ww. pomocy znajdują się tutaj: http://bip.umkrzanowice.madkom.pl/a,18529,informacja-nt-mozliwosci-ubiegania-sie-mieszkancow-gminy-krzanowice-o-zasilek-celowy-w-zwiazku-z-wys.html