Odra zaczyna odżywać

W Krapkowicach rozmawiano o budowie nowej śluzy na Odrze. Tamtejszy obiekt zmodernizowany zostanie w ramach dużego projektu unijnego. Poza Krapkowicami planowana jest także przebudowa śluz w Januszkowicach i Opolu. Przewidywany koszt tych inwestycji to ok. 200 mln zł.

W Krapkowicach projekt zakłada wybudowanie nowej śluzy przystosowanej do IV klasy drogi wodnej, tj. kanał śluzy z wrotami o szerokości 12 m i długości 190 m oraz remont i modernizację obecnie działającej śluzy. Przewidywany koszt krapkowickiej inwestycji to 100 mln zł. Obecnie dobiega końca przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Inicjatorem spotkania był burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, biura projektowego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody, Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz gminy Krapkowice i Gogolin. Inwestorem budowy nowej śluzy oraz przebudowy obecnej jest PGW Wody Polskie.