Od marszałka do sołtysa

Kolejne dobre przykłady współpracy samorządów wspierającej aktywność wspólnot lokalnych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na terenie gminy Głogówek. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. – Konkurs ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności – tłumaczy Aleksandra Makówka, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Głogówku.

Do każdej z tych inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dołożył 5 tys. zł, a Starostwo Powiatowe w Prudniku 1 tys. zł. Największym partnerem projektów była gmina Głogówek. Do malowania świetlicy na Oraczach dorzuciła prawie 6 tys. zł, do kontenera w Ciesznowie prawie 10 tys. zł, a do sanitariatów w Mionowie prawie 24 tys. zł.