Od marca szkoła ruszy z nowym projektem

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia prowadzone metodą eksperymentów i szkolenia dla nauczycieli to główne cele projektu, który będzie realizować szkoła w Krzanowicach. Placówka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do projektu „ Podniesienie kluczowych kompetencji wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Krzanowicach”. Mówi sekretarz gminy Joanna Tkocz.

Podobny projekt od września realizowany jest w szkołach, w Borucinie i Wojnowicach.