Od kwietnia ważna zmiana w ZUS

Od 1 kwietnia wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce. -To istotna zmiana dla przedsiębiorców, którzy wysyłają pracowników do innych krajów – tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Opolski oddział ZUS co roku wydaje coraz więcej „A jedynek”. W 2021 i 2020 roku było to po około 34,5 tysiąca pozwoleń, podczas gdy w 2018 roku oddział w Opolu wydał niecałe 24 tysiące takich formularzy.

ZUS podkreśla, że przekazane elektronicznie zaświadczenie A1 można wydrukować, a taki wydruk jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto w przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia A1, ZUS wyda decyzję. Będzie ona dostępna na profilu PUE ZUS wnioskodawcy.