Od dziś (20.06) remont drogi między Syrynią a Pszowem

Dziś rusza remont odcinka drogi łączącej Pszów z Syrynią – chodzi o fragment od skrzyżowania z ulica Staffa w Pszowie do granic Syrynii.

Zmiany związane są z rozpoczęciem kompleksowej modernizacji drogi. Zakres inwestycji obejmuje wymianę nawierzchni jezdni oraz częściową wymianę podbudowy, budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających, przebudowę chodników i poboczy oraz wprowadzenie nowego oznakowania. Wykonawcą zadania jest firma Eurovia Polska.

Droga na czas prowadzenia prac będzie całkowicie wyłączona z ruchu, drogowcy będą tam wymieniać jezdnię i podbudowę, a także kłaść nowe chodniki i rowy. Wartość inwestycji to ok. 15,3 mln zł. Na to zadanie Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski ład” w wysokości 14,06 mln zł. Pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu Powiatu, Miasta Pszów oraz gminy Lubomia.