Od 2016 roku wprowadzone zostaną elektroniczne zwolnienia lekarskie

zus_rybnikk

Pacjenci, u których lekarz stwierdzi niezdolność do pracy nie będą musieli pamiętać o siedmiodniowym terminie na dostarczenie L4 pracodawcy. Lekarze uzupełnią dane pacjenta w elektronicznym formularzu, który zostanie rozesłany do ZUS-u oraz na profil pracodawcy. Według ZUS-u e-zwolnienia lekarskie przynieść mają korzyści wszystkim: lekarzom, pacjentom i pracodawcom.

Korzyści wynikające z wprowadzenia elektronicznych zwolnień dotyczyć mają z założenia wszystkich. Lekarze bedą mieli mniej papierkowej pracy. Pacjenci nie będą musieli fatygować się w chorobie do pracodawcy ani też prosić członków rodziny o dostarczenie druku na czas.

– mówi Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS-u w Rybniku. Wystawianie e-zwolnień będzie trwało krócej. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system.

Zatrudniający oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych wiedzieć będą od razu, w jakim terminie obowiązuje zwolnienie. Dotychczasowe, papierowe zwolnienia nie znikną, bo do końca 2017 roku lekarze będą mogli wystawiać L4 zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Natomiast od stycznia 2018 roku będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.