Od 1 lipca rybnicki szpital bez pediatrii i otolaryngologii

Od 1 lipca Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 3 w Rybniku zawiesza działalność oddziałów pediatrii i otolaryngologii. Pierwszy z nich ma wznowić działalność z początkiem września, drugi będzie zamknięty do końca października.

Przyczyną zamknięcia oddziałów są braki kadrowe – w czasie przerwy w funkcjonowaniu oddziałów uzupełniony ma zostać zespół medyczny, przeprowadzone zostaną tam również drobne remonty i modernizacje.