Oczyszczalnia ścieków w Głogówku zostanie zmodernizowana

Oczyszczalnia ścieków w Głogówku przejdzie gruntowną modernizację. Zbudowane zostaną nowe obiekty, m.in.: zbiornik pompowni, urządzenia do usuwania piasku, zamontowane będą nowe zespoły pompowe, rurociągi i wyremontowane zbiorniki. Mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.

Głogówek jest w gronie miast, które korzystają z programu gospodarki wodno-ściekowej. – Jest to niewątpliwie znacząca inwestycja, poprawiająca ekologię w regionie – zaznacza Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

Pierwszy etap rozpoczął się na początku roku i wtedy kosztował prawie 1 milion 500 tysięcy złotych.