Ochotnicy z Jastrzębia otrzymają nowy wóz

Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości strażacy OSP z terenu Jastrzębia-Zdroju otrzymają wóz ratowniczo-gaśniczy oraz specjalistyczny sprzęt. Podczas uroczystości w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej symboliczny czek z kwotą dofinansowania – 830 tys. zł – wręczył strażakom Minister Środowiska Michał Woś, Poseł na Sejm RP.

Na mocy umów podpisanych z Funduszem Sprawiedliwości do druhów trafi sprzęt niezbędny
do niesienia pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Wóz ratowniczo-gaśniczy typu GBA (tzw. klasa średnia) jest najdroższym z zakupów i będzie wykorzystywany przez OSP Ruptawa.
Do tej jednostki oraz pobliskich remiz OSP – Bzie, Szeroka, Górne, Zdrój i Moszczenica – trafi też specjalistyczny sprzęt.

Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, regularnie przekazuje strażakom ochotnikom w całym kraju środki na specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Stało się to możliwe dzięki rozszerzeniu formuły działania Funduszu o udzielanie wsparcia dla służb ratujących życie
i zdrowie pokrzywdzonych. Chodzi zwłaszcza o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których członkowie w przypadku ponad połowy wypadków drogowych jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym.