Obostrzenia spowodowały wydłużenie kolejki do PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Raciborzu funkcjonuje z niewielkimi zmianami. Osoby chcące oddać odpady muszą oczekiwać na swoją kolej przed bramą wjazdową na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego. O szczegółach mówi prezes PK Bogdan Gawliczek.

– Na podobnych zasadach funkcjonują PSZOK-i w całym kraju – tłumaczy prezes Gawliczek.

Raciborski PSZOK dziennie opuszcza kilka ton gabarytów. Odpady wywożone są dwukrotnie w ciągu dnia dużą ciężarówką.