O oddział mniej niż zakładano, ale to i tak dobry wynik

DLOPOJak na panującą sytuację demograficzną, był to udany nabór. Powiat raciborski przedstawił wstępne dane dotyczące tegorocznego naboru do swoich szkół. W sumie we wszystkich jednostkach ponadgimnazjalnych, od pierwszego września stworzone zostaną 34 oddziały. Wyniki symulacji, po zamknięciu procesu naborowego, przedstawia wicestarosta Andrzej Chroboczek:

Emigracja poza powiat, odbywa się głównie w Rudach i Chałupkach. Liczby w niewielkim zakresie mogą się jeszcze zmienić.

Plany naborowe praktycznie w 100% zrealizowały oba licea ogólnokształcące. Na wysokim poziomie utrzymuje się także od lat Mechanik.

Sposobem na taktykę edukacyjną jest tworzenie “połówek” oddziałów wewnątrz jednej placówki.

Dokładne dane naborowe znane będą pod koniec sierpnia, kiedy to złożona już będzie kompletna dokumentacja.