Nowy zarząd oleskiego Cechu Rzemiosł Różnych

Oleski Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości ma nowy zarząd. Nową, czteroletnią kadencję rozpoczyna zarząd w składzie: Alojzy Bardorz jako starszy cechu oraz Manfred Szropa, Edward Bartyla, Ginter Bartyla, Hubert Brodacki, Jarosław Kiełbus, Rafał Brzenska Grzegorz Pakuła.

Nowy zarząd został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, podczas którego podsumowano dokonania cechu.

Mówi o nich Paweł Miozga, kierownik biura cechu.

Walne Zgromadzenie było również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień zasłużonym rzemieślnikom. Najważniejsze odznaczenie – Szablę im. Jana Kilińskiego – otrzymał Alojzy Bardorz. To najwyższe odznaczenie rzemieślnicze nadawane za szczególne zasługi dla rzemiosła.