Nowy wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej

Burmistrz Kuźni Raciborskiej ma nowego zastępcę. Została nim Sylwia Brzezicka – Tesarczyk, która do tej pory w urzędzie pełniła funkcję Inspektora Ochrony Środowiska. Nowa wiceburmistrz jest mieszkanką Rud – wyjaśnia burmistrz Paweł Macha.

Sylwia Brzezicka – Tesarczyk rozpocznie prace na stanowisku wiceburmistrza 13 lutego. Dotychczasowy zastępca Gabriela Tomik, została pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw kontaktów z samorządami.