Nowy tomograf w szpitalu

W głubczyckim szpitalu otwarto nowoczesną pracownię tomografii komputerowej z nowym 16-rzędowym tomografem. Pracownia została utworzona w ramach projektu „Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup tomografu komputerowego nowej generacji’. Mówi dr Bogusław Wiaterek.

Urządzenie zastąpiło stary aparat, który funkcjonował w placówce 11 lat. Tomograf kosztował ponad 1,3 mln złotych. Na zakup sprzętu szpital pozyskał 1 mln złotych dofinansowania.