Nowy samochód dla DPS Anna

Mieszkańcy DPS Anna jeszcze przed gwiazdą otrzymali prezent, który sprawi, że będą mogli częściej uczestniczyć w różnych wydarzeniach i odwiedzać ciekawe miejsca. Mowa o osobowym busie zakupionym ze za kwotę ponad 140 tys. złotych.

– mówi zastępca dyrektora DPS Anna Anna Daniszewska. Samochód został zakupiony z “Programu wyrównywania różnic między regionami  III”. W ramach wsparcia Powiat otrzymał z PFRON dofinansowanie w kwocie 80.000 zł.