Nowy rektor i plany na rozwój raciborskiej uczelni

Dr Paweł Strózik jest od  września rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Zastąpł na tym stanowisku prof. Ewę Stachurę, która kierowała uczelnią od 2015 roku. Nowy rektor zdradził nam plan na rozwój uczelni w najbliższych latach.

– W ostatnim czasie otworzyliśmy kilka nowych kierunków studiów one nie są jeszcze w pełnym trzyletnim cyklu zrealizowane – tłumaczy dr Struzik.

Dr Paweł Struzik był jedynym kandydatem w wyborach na rektora uczelni. Jego konkurentem miał być dr hab. Jarosław Cholewa. Ten jednak w przeddzień głosowania zrezygnował ze startu. W trybie zdalnym na nowego rektora zagłosowało 11 osób, czyli wszyscy elektorzy, którzy brali udział w wyborach.