Nowy punkt sprzedaży biletów okresowych

Od 10 sierpnia uruchomiony zostaje kolejny punkt sprzedaży biletów miesięcznych Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej obsługiwanej przez PKS sp. z o.o. w Raciborzu. Bilety będzie można zakupić w punkcie sprzedaży w Jastrzębiu-Zdroju przy al. J. Piłsudskiego 25 (w Małej Galerii – parter przy wejściu).

Jest to trzeci punkt dystrybucji biletów okresowych. Nadal bowiem funkcjonują punkty sprzedaży w kasach na dworcach autobusowych w Wodzisławiu Śląskim (ul. Targowa) i Raciborzu (ul. St. Batorego).

Do zakupu biletów okresowych (miesięcznych szkolnych) niezbędne jest posiadanie spersonalizowanej, elektronicznej PKS-karty, za wydanie której pobierana jest opłata 10 zł.  Od 15 sierpnia do 5 września karta w ramach promocji „Witaj szkoło” wydawana będzie za 1 zł. W dojazdach do szkół podstawowych kartę należy zakupić w kasie,  natomiast kolejne doładowania mogą odbywać się u kierowcy w autobusach (kursy oznaczone literą ,,a’’).

Dzieci dojeżdżające z Bukowa do przedszkola w Nieboczowach będą podróżować pod opieką opiekunki bezpłatnie – nie jest konieczne posiadanie PKS-karty.