Nowy obiekt sportowy w gminie Krzanowice

W Pietraszynie powstanie Strefa Aktywności. Gmina Krzanowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu sportowego. Środki pochodzą z puli przeznaczonej na małą infrastrukturę rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym. Irena Duda, sekretarz gminy Krzanowice.

Wartość projektu oszacowano na prawie 90 tys. złotych. Dofinansowanie z ze środków rozwoju kultury fizycznej wynosi 45 tys. złotych. Pozostałe pieniądze dołoży gmina.