Nowy komendant oleskiej straży pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie ma nowego komendanta. Z dniem 1 listopada funkcję komendanta KP PSP w Oleśnie będzie pełnił st. kpt. mgr inż. Andrzej Wróbel.

Karierę nowego komendanta można nazwać modelową, bowiem st. kpt. Andrzej Wróbel w 2005 roku rozpoczął służbę w oleskiej komendzie, zajmując stanowiska ratownika i przechodził kolejno przez wszystkie szczeble kariery, a aż wreszcie został powołany na stanowisko komendanta powiatowego. Za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i za zasługi dla pożarnictwa był wielokrotnie odznaczany.

Uroczystość powołania nowego komendanta odbyła się w czwartek 28 października, a akt powołania wręczył st. bryg. Krzysztof Kędryk, Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu.