Nowoczesne sale edukacyjne w całym powiecie

Sześć milionów złotych dla sześciu szkół. Placówki edukacyjne powiatu wodzisławskiego wzbogaciły się o 26 nowoczesnych pracowni. Dzięki dwóm projektom, na które wsparcie uzyskał organ prowadzący czyli starostwo powiatowe, młodzież może kształcić się w wyremontowanych salach z nowymi urządzeniami edukacyjnymi.
– Zmodernizowane sale i zakupiony sprzęt na pewno przyczynią się do poprawy jakości kształcenia. Wyposażenie jest bardzo różne, w zależności od charakteru placówki – wyjaśnia Danuta Maćkowska, wicestarosta powiatu wodzisławskiego.

Sprzęt fotograficzny, do naprawy samochodów czy komputerowy – te i inne urządzenia będą pomagały kształcić młodzież w szkołach. Rozwijamy dział informatyki, nowoczesny sprzęt jest bardzo potrzebny – podkreśla Czesław Pieczka, dyrektor Zespołu Szkól Technicznych w Wodzisławiu.

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego uczy się obecnie ponad 5 tysięcy uczniów.