Nowe życie placu zabaw

W Owsiszczach w gminie Krzyżanowice powstanie nowy plac zabaw – gmina otrzymała na ten cel pieniądze w ramach ‘Inicjatywy sołeckiej’, programu realizowanego przez śląski Urząd Marszałkowski. Zmieni się sporo – zapowiada skarbnik gminy, Małgorzata Krzemień.

Koszt tych prac to nieco ponad 80 tysięcy złotych, połowę tej kwoty gmina otrzyma w ramach marszałkowskiego dofinansowania.