Nowe zasady wydawania kart parkingowych. Zobacz co się zmieniło

karta_parkingowa

Od lipca karty takie otrzymują wyłącznie osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. O kartę ubiegać się może także osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16. roku życia i ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się.

Jerzy Wiśniewski z Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w starostwie powiatowym w Raciborzu:

Dotychczas wydane karty – nawet te bezterminowo – ważne są do 30 listopada.

Zmienia się też organ wydający kartę. Od lipca obowiązek ten spoczywa na Przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Karta każdorazowo powinna być umieszczana za przednią szybą samochodu. Koszt wydania dokumentu wynosi 21 złotych.