Nowe zasady bonifikaty. Wyższy upust tylko przez 2 tygodnie

urzad_miasta_raciborz

Radni Raciborza ustalili nowe zasady bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali. Wyższy upust będzie obowiązywał najemców tylko przez dwa tygodnie od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Później nastąpi obniżka bonifikaty o trzy punkty procentowe.

Wynika to z przejęcia przez gminę obowiązku pokrywania kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Do momentu wejścia w życie uchwały,  można składać wnioski z obowiązującą do tej pory bonifikatą.